جملات عاشقانه

جان ببر آنجا که دلم برده ای

خوشا راهی که پایانش تو باشی

عشق اسطرلاب اسرار خداست

بیمار خنده های توام بیشتر بخند
هرچی آرزوی خوبه، مال تو

دیدگاه خود را بنویسید