روزمه هنری

مهشید رعیّت متولد ۱۳۶۱،
دانش آموخته مامایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. ☺️
هنرخوشنویسی رو از سال ۱۳۸۷ در محضر جناب استاد اهریزاده آغاز کردم و بعد از گرفتن مدرک ممتاز نستعلیق در سال ۱۳۹۲ ، هنرجوی جناب استاد حیدری شدم و مدرک ممتاز خط شکسته نستعلیقم رو گرفتم.🎖️
و بعد از اون خط فاخر معلی رو از جناب استاد ابراهیمی فرا گرفتم.🎖️

سوابق هنری من :🖋️

شرکت در نخستین جشنواره ملی تبار محترم ۱۳۹۷

پذیرش اثر در اولین یادمان استاد محصص مستشاری
قزوین ۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی شکسته نستعلیق هنرجویان ساقی ۱۳۹۷

شرکت در نخستین جشنواره فرهنگی هنری مباهله ۱۳۹۷
شرکت در نمایشگاه تخصصی خط معلی
«حق نبشت» ۱۳۹۷

شرکت در نمایشگاه مجازی اسماء الله( جهاد دانشگاهی) ۱۳۹۹